سنندج، خیابان پاسداران، مجتمع تجاری بهاره، طبقه 2، واحد 9. تماس: 33242983-087

تعرفه ترجمه غیر رسمی

 

 

 

نرخنامه ترجمه غیررسمی به تفکیک نوع متن

 

نوع ترجمه

قیمت (ریال)

قیمت ترجمه انگليسی ـ فارسی متون عادی (هر کلمه)

300 الی 500

تعرفه ترجمه انگليسی ـ فارسي متون تخصصی (هر کلمه)

500 الی 700

تعرفه ترجمه فارسی ـ انگليسی متون عادی (هر کلمه)

700 الی 1000

هزینه ترجمه فارسی ـ انگليسی متون تخصصی (هر کلمه)

1000 الی 2000

نرخ ترجمه شفاهی (هر ساعت)

2000000

 

 


Warning: Unknown: Session callback expects true/false return value in Unknown on line 0