سنندج، خیابان پاسداران، مجتمع تجاری بهاره، طبقه 2، واحد 9. تماس: 33242983-087

ترجمه رسمی امور مربوط به اتباع بیگانه

 

"امور مربوطه به اتباع بیگانه"

 

۹-۱. مدارک مربوط به اتباع بیگانه : مدارک اتباع بیگانه از جمله کارت اقامت، کارت تردد و ... مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نبوده لکن نامه وزارت کشور ترجمه و تأیید می شود.

۹-۲. گواهی‌‌های صادره در مورد اتباع بیگانه:  گواهی‌های مورد نیاز اتباع و مهاجرین خارجی درخصوص احوال شخصیه، صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یا استانداری‌های محل اقامت قابل ترجمه و تأیید است.

۹-۳. گذرنامه خارجی و سند ازدواج: تصویر اسناد مزبور ابتدا توسط سفارت ذیربط مهر و امضاء و پس از آن توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأیید و دراینصورت قابل ترجمه و تأیید است.


Warning: Unknown: Session callback expects true/false return value in Unknown on line 0