سنندج، خیابان پاسداران، مجتمع تجاری بهاره، طبقه 2، واحد 9. تماس: 33242983-087

ترجمه رسمی اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

 

"بخش اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور"


۱۰-۱. مدارک تنظیمی در خارج از کشور : مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران یا سفارت متبوع شخص پس از تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است.

۱۰-۲. گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی :گواهی‌های صادره از طرف سازمان‌های دولتی یا غیر دولتی خطاب به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد. صرفاً گواهی‌های فاقد عنوان قابل ترجمه و تأیید است.

۱۰-۳. گواهی‌های حقوقی برای افراد ایرانی : گواهی‌های حقوقی صادره از شرکتهای ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.


Warning: Unknown: Session callback expects true/false return value in Unknown on line 0